top of page
Search
  • Giving Direct

Nytt styremedlem

Hei alle sammen.

Vi ønsker å presentere vårt nye styremedlem, John Ivar Evjen.

John Ivar er en pensjonert politimann som har erfaring fra internasjonalt arbeid i Kosovo og Afghanistan via OSSE og FN. Han har i en årrekke vært interessert i internasjonal bistand.

Vi ønsker John Ivar velkommen, og er sikker på at han vil bli en sterk bidragsyter for å styrke Giving Direct sitt arbeide.


Giving Direct vil samtidig takke Mia Grøndahl for hennes bidrag. Mia trer ut av styret av naturlige årsaker.


20 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page