Search
  • Giving Direct

Nytt styremedlem

Hei alle sammen.

Vi ønsker å presentere vårt nye styremedlem, John Ivar Evjen.

John Ivar er en pensjonert politimann som har erfaring fra internasjonalt arbeid i Kosovo og Afghanistan via OSSE og FN. Han har i en årrekke vært interessert i internasjonal bistand.

Vi ønsker John Ivar velkommen, og er sikker på at han vil bli en sterk bidragsyter for å styrke Giving Direct sitt arbeide.


Giving Direct vil samtidig takke Mia Grøndahl for hennes bidrag. Mia trer ut av styret av naturlige årsaker.


11 views0 comments

Recent Posts

See All